Sporządzanie umów i opinii prawnych

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych i gospodarczych, w tym również tzw. umów deweloperskich, a także sporządzania opinii prawnych.