Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach dotyczących:

 

  • dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • odszkodowania za niezawarcie umowy o pracę, z tytułu rozwiązania umowy o pracę, mobbingu i dyskryminacji,
  • odszkodowania i renty w związku z wypadkiem przy pracy,
  • świadectwa pracy,
  • dochodzenia odszkodowań od pracowników,
  • sporządzania umów o zakazie konkurencji,
  • opiniowania umów o pracę,
  • reprezentacji przed ZUS i sądami w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.