Prawo karne wykonawcze

W zakresie prawa karnego wykonawczego Kancelaria świadczy usługi prawne, polegające na obronie skazanych w postępowaniu wykonawczym, w tym m.in. w sprawach o:

 

  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
  • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • rozłożenie grzywny na raty.