Prawo administracyjne

W sprawach administracyjnych Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, polegające na sporządzaniu pism, takich jak: odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nadto polegające na reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.