O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandry Beni prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

 

Świadczona pomoc prawna obejmuje jednorazowe zlecenia, a także stałą obsługę prawną. Kancelaria oferuje sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie oraz opiniowane umów, zastępstwo procesowe przed Sądami, organami administracji państwowej i urzędami, organami ścigania, udzielanie porad prawnych oraz udział w negocjacjach i mediacjach. Szczegółowy zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię znajduje się w zakładce Usługi.

 

Szczególnie ważnym dla nas jest etos zawodu adwokata opisany Kodeksem Etyki Adwokackiej. Na wartościach, które mu przyświecają, opieramy relacje z naszymi Klientami. Dbamy o dobrą atmosferę wzajemnych kontaktów, poufność, dyskrecję i zawsze bezwzględnie dochowujemy tajemnicy powierzonych nam informacji.

O mnie

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W latach 2012 r. - 2018 r. uczestniczka Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktykę naukową i dydaktyczną odbyła w Katedrze Postępowania Karnego. 

 

Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, w której odbyła trzyletnią aplikację adwokacką zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego i wpisem na listę adwokatów w 2017 r.

 

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i wielokrotna prelegentka podczas konferencji prawniczych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa karnego, w szczególności rzetelnego procesu karnego, środków przymusu procesowego oraz prawa dowodowego.

 

W swojej codziennej praktyce zajmuje się prawem i postępowaniem karnym, a także szeroko pojętym prawem cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spadkowego, windykacji należności, ochrony dóbr osobistych, dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią za wady fizyczne rzeczy oraz w sprawach o rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, jak również we wszelkich sprawach dotyczących osoby i majątku dziecka. Ten ostatni rodzaj spraw jest jej szczególnie bliski i obejmuje kwestie takie jak alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalanie miejsca pobytu dziecka oraz rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka.

 

Współpraca

Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokata Bogdana Palusa, który jest niezwykle doświadczonym adwokatem, z ponad 25 letnim stażem pracy. Adwokat Bogdan Palus zajmuje się w głównej mierze prawem cywilnym i gospodarczym, prawem spółek handlowych, prawem własności intelektualnej, prawem nieruchomości oraz prawem budowlanym. Pod jego patronatem aplikację adwokacką odbyła założycielka Kancelarii Adwokat Aleksandra Beni.

Usługi

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa. Dołożyliśmy wszelkich starań by katalog zaprezentowanych tu spraw był wszechstronny, mamy jednak świadomość, iż nie jest on wyczerpujący. Jeśli nie odnajdą Państwo interesującej ich usługi zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie z Klientem. Ceny świadczonych usług prawnych uzależnione są od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy adwokata oraz terminu i miejsca wykonywania usługi.  Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienie w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.


Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.), opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.


W sprawach cywilnych podstawą do ustalenia wynagrodzenia są stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy i przedstawia się w następujący sposób:

 

  • do 500 zł - 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł;
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł;
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł;
  • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł;
  • powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%.


Koszt porady prawnej świadczonej w siedzibie Kancelarii rozpoczyna się od 100,00 zł, która to kwota w przypadku zlecenia sprawy, zwykle jest zaliczana na poczet wynagrodzenia głównego.


Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, istnieje możliwość rozłożenia kwoty wynagrodzenia na dogodne raty.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Aleksandra Beni

 

ul. Odrzańska 24-29 lok. 29

50-114 Wrocław

 

E-mail: adw.aleksandrabeni@wp.pl

 

kom. +48 730 838 638
 

NIP: 899-282- 39-43
REGON: 367836174

 

Nr rachunku bankowego: 31 1950 0001 2006 0035 2679 0001

(Bank Pekao)

 

www.kancelaria-beni.pl
 

Drukuj
icon