Publikacje naukowe

  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 lipca 2012 r. (WZ 21/12), Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 2,
  2. Czas trwania tymczasowego aresztowania w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych [w:] A. Światłowski (red.), Proces karny a Konstytucja, Kraków 2013, s. 243-259,
  3. Regulacja postępowania z osobą ujętą i zatrzymaną w wyniku poszukiwań listem gończym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r., Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 2,
  4. Prawna dopuszczalność i faktyczna zasadność stosowania środków zapobiegawczych - uwagi na tle art. 249 i art. 258 k.p.k., Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4.